ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 940อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 949อ่านอรรถกถา 19 / 956อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สุขินทริยวรรคที่ ๔
๙. อรหันตสูตร

               อรรถกถาอรหันตสูตรที่ ๙               
               อรหันตสูตรที่ ๙. คำว่า ทฺวินฺนํ กฏฺฐานํ ได้แก่ แห่งไม้สีไฟ ๒ อัน.
               คำว่า สํฆฏนสโมธานา ได้แก่ ด้วยการเสียดสีและด้วยการประชุมเข้าด้วยกัน.
               คำว่า อุสมฺา คือ บ่อเกิดความอุ่น.
               คำว่า เตโช คือ ควันไฟ. และในคำว่า เตโช นี้ พึงเห็นว่า อารมณ์ที่เป็นไปเหมือนไม้สีไฟอันล่าง ผัสสะเหมือนไม้สีไฟอันบน การเสียดสีของผัสสะเหมือนความร้อนระอุ เวทนาเหมือนไฟ. หรือพึงเห็นว่า อารมณ์ที่เป็นไปเหมือนไม้สีไฟอันบน ผัสสะเหมือนไม้สีไฟอันล่าง.

               จบอรรถกถาอรหันตสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สุขินทริยวรรคที่ ๔ ๙. อรหันตสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 940อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 949อ่านอรรถกถา 19 / 956อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=5569&Z=5604
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6931
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6931
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :