ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 995อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 999อ่านอรรถกถา 19 / 1003อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ ชราวรรคที่ ๕
๘. ปุพพารามสูตรที่ ๔

               สูตรที่ ๖-๗-๘-๙ ไม่มีอรรถกถาแก้.

               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ ชราวรรคที่ ๕                ๕. ปุพพารามสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=987                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ ชราวรรคที่ ๕                ๑๐. สัทธาสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1010

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ ชราวรรคที่ ๕ ๘. ปุพพารามสูตรที่ ๔ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 995อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 999อ่านอรรถกถา 19 / 1003อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=5847&Z=5861
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :