ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 2 / 1อ่านอรรถกถา 2 / 776อรรถกถา เล่มที่ 2 ข้อ 780อ่านอรรถกถา 2 / 781อ่านอรรถกถา 2 / 881
อรรถกถา ปาจิตติยกัณฑ์
บทสรุป

               ปาจิตติยกัณฑ์ บทสรุป ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ปาจิตติยกัณฑ์                ปาจิตติย์ รตนวรรคที่ ๙ สิกขาบทที่ ๑๐ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=776                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ปาฏิเทสนียกัณฑ์                ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=781

.. อรรถกถา ปาจิตติยกัณฑ์ บทสรุป จบ.
อ่านอรรถกถา 2 / 1อ่านอรรถกถา 2 / 776อรรถกถา เล่มที่ 2 ข้อ 780อ่านอรรถกถา 2 / 781อ่านอรรถกถา 2 / 881
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=2&A=14777&Z=14784
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :