ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 2 / 1อ่านอรรถกถา 2 / 880อรรถกถา เล่มที่ 2 ข้อ 881
อรรถกถา มหาวิภังค์ ภาค ๒
คำนิคม

               มหาวิภังค์ ภาค ๒ คำนิคม ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา มหาวิภังค์ ภาค ๒                ธรรมคืออธิกรณสมถะ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=880

.. อรรถกถา มหาวิภังค์ ภาค ๒ คำนิคม จบ.
อ่านอรรถกถา 2 / 1อ่านอรรถกถา 2 / 880อรรถกถา เล่มที่ 2 ข้อ 881
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=2&A=16407&Z=16423
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :