ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 585อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 586อ่านอรรถกถา 20 / 587อ่านอรรถกถา 20 / 596
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตติยปัณณาสก์ มังคลวรรคที่ ๕
๑. อกุศลสูตร

               มงคลวรรควรรณนาที่ ๕               
               อรรถกถาอกุศลสูตรที่ ๑               
               พึงทราบวินิจฉัยในอกุศลสูตรที่ ๑ แห่งวรรคที่ ๕ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า ยถาภตํ นิกฺขิตฺโต ความว่า ตามที่นำมาเก็บไว้.
               จบอรรถกถาอกุศลสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาสาวัชชสูตรที่ ๒               
               พึงทราบวินิจฉัยในสาวัชชสูตรที่ ๒ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า สาวชฺเชน ได้แก่ กรรมที่มีโทษ.
               จบอรรถกถาสาวัชชสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ตติยปัณณาสก์ มังคลวรรคที่ ๕ ๑. อกุศลสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 585อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 586อ่านอรรถกถา 20 / 587อ่านอรรถกถา 20 / 596
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=20&A=7727&Z=7736
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6362
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6362
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :