ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 104อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 105อ่านอรรถกถา 21 / 106อ่านอรรถกถา 21 / 274
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตติยปัณณาสก์ วลาหกวรรคที่ ๑
๕. อัมพสูตร

               อรรถกถาอัมพสูตรที่ ๕               
               พึงทราบวินิจฉัยในอัมพสูตรที่ ๕ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อามํ ปกฺกวณฺณี ความว่า เมื่อตรวจดู เป็นมะม่วงดิบ แต่ปรากฏเหมือนสุก.
               บททั้งปวงพึงเห็นอย่างนี้.

               จบอรรถกถาอัมพสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตติยปัณณาสก์ วลาหกวรรคที่ ๑ ๕. อัมพสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 104อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 105อ่านอรรถกถา 21 / 106อ่านอรรถกถา 21 / 274
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=21&A=2910&Z=2938
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8529
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8529
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :