ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 105อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 106อ่านอรรถกถา 21 / 108อ่านอรรถกถา 21 / 274
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตติยปัณณาสก์ วลาหกวรรคที่ ๑
๗. มูสิกาสูตร

               อรรถกถามุสิกาสูตรที่ ๗               
               พึงทราบวินิจฉัยในมุสิกาสูตรที่ ๗ ดังต่อไปนี้ :-
               ที่อยู่เรียกว่า รู หนูจำพวกใดย่อมขุดรู แต่ไม่อยู่ในรูนั้น หนูจำพวกนั้นเรียกกันว่า ขุดรู แต่ไม่อยู่.
               บาลีว่า ขนฺตา ดังนี้ก็มี.
               บททั้งปวงพึงทราบโดยนัยนี้.

               จบอรรถกถามุสิกาสูตรที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตติยปัณณาสก์ วลาหกวรรคที่ ๑ ๗. มูสิกาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 105อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 106อ่านอรรถกถา 21 / 108อ่านอรรถกถา 21 / 274
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=21&A=2939&Z=2968
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8532
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8532
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :