ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 211อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 221อ่านอรรถกถา 21 / 232อ่านอรรถกถา 21 / 274
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต วรรคที่ไม่สงเคราะห์เป็นปัณณาสก์
๓. ทุจริตวรรค

               ทุจริตวรรควรรณนาที่ ๓               
               ทุจริตสูตรที่ ๑ เป็นต้นแห่งวรรคที่ ๓ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้น.
               ในกวีสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยในดังต่อไปนี้
               ผู้ที่คิดแล้วจึงแต่งบทกวี ชื่อว่าจินตากวี.
               ผู้ที่ฟังแล้วจึงแต่งบทกวี ชื่อว่าสุตกวี.
               ผู้ที่อาศัยความแล้วแต่งบทกวี ชื่อว่าอัตถกวี.
               ผู้ที่แต่งโดยปฏิภาณของตนในขณะนั้นเอง ดุจพระวังคีสเถระ ชื่อว่าปฏิภาณกวี.
               จบทุจริตวรรควรรณนาที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต วรรคที่ไม่สงเคราะห์เป็นปัณณาสก์ ๓. ทุจริตวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 211อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 221อ่านอรรถกถา 21 / 232อ่านอรรถกถา 21 / 274
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=21&A=6134&Z=6194
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=10092
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=10092
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :