ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 264อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 274
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
พระสูตรที่ไม่นับเป็นปัณณาสก์

               พระสูตรที่ไม่นับเป็นปัณณาสก์ ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต พระสูตรที่ไม่นับเป็นปัณณาสก์ จบ.
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 264อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 274
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=21&A=6785&Z=6813
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :