ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 119อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 120อ่านอรรถกถา 22 / 121อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ อันธกวินทวรรคที่ ๒
๑๐. วายามสูตร

               สูตรที่ ๘-๙-๑๐ คำที่เหลือในสูตรทั้งปวงง่ายทั้งนั้นแล.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ อันธกวินทวรรคที่ ๒                ๗. อิสสาสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=117                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ คิลานวรรคที่ ๓                ๔. อุปัฏฐากสูตรที่ ๒ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=124

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. กุลุปกสูตร
                         ๒. ปัจฉาสมณสูตร
                         ๓. สมาธิสูตร
                         ๔. อันธกวินทสูตร
                         ๕. มัจฉริยสูตร
                         ๖. วรรณนาสูตร
                         ๗. อิสสาสูตร
                         ๘. ทิฏฐิสูตร
                         ๙. วาจาสูตร
                         ๑๐. วายามสูตร ฯ
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ อันธกวินทวรรคที่ ๒ ๑๐. วายามสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 119อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 120อ่านอรรถกถา 22 / 121อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=3299&Z=3319
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :