ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 137อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 138อ่านอรรถกถา 22 / 139อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ ราชวรรคที่ ๔
๘. ภัตตาทกสูตร

               อรรถกถาภัตตาทกสูตรที่ ๘               
               พึงทราบวินิจฉัยในภัตตาทกสูตรที่ ๘ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า ภตฺตาทโก ได้แก่ คอยแต่จะกิน. อธิบายว่า กินจุ.
               บทว่า โอกาสผรโณ ความว่า ชื่อว่าโอกาสผรณะ (ขวางที่) เพราะกินเนื้อที่เบียดข้างเชือกอื่นๆ.
               ชื่อว่าลัณฑสาธนะ (ถ่ายไม่เป็นที่) เพราะเที่ยวถ่ายคูถเรี่ยราดในที่นั้นๆ.
               ชื่อว่าสลากัคคาหี (คอยรับคะแนน) เพราะรับคะแนนในเวลานับจำนวนว่า ช้างมีจำนวนเท่านี้.
               ชื่อว่าปิฐมัททนะ (ย่ำตั่ง) เพราะเหยียบย่ำเตียงตั่งเมื่อจะนั่งจะนอน.
               ชื่อว่าสลากัคคหี (คอยรับคะแนน) เพราะรับคะแนนในเวลานับภิกษุ.

               จบอรรถกถาภัตตาทกสูตรที่ ๘               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ ราชวรรคที่ ๔ ๘. ภัตตาทกสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 137อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 138อ่านอรรถกถา 22 / 139อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=3664&Z=3679
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1192
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1192
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :