ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 342อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 343อ่านอรรถกถา 22 / 344อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เทวตาวรรคที่ ๒
๘. พลสูตร

               อรรถกถาพลสูตรที่ ๘               
               พึงทราบวินิจฉัยในพลสูตรที่ ๘ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า พลตํ ได้แก่ ความเป็นผู้มีกำลัง คือความเป็นผู้มีเรี่ยวแรง (ในสมาธิ).
               บทว่า อสาตจฺจการี ความว่า ไม่กระทำให้ติดต่อกัน.
               คำที่เหลือมีนัยดังกล่าวแล้วในหนหลัง.

               จบอรรถกถาพลสูตรที่ ๘               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ เทวตาวรรคที่ ๒ ๘. พลสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 342อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 343อ่านอรรถกถา 22 / 344อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=10013&Z=10026
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3434
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3434
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :