ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 347อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 348อ่านอรรถกถา 22 / 349อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อรหันตวรรคที่ ๓
๓. อุตตริมนุสสธรรมสูตร

               อรรถกถาอุตตริมนุสสธรรมสูตรที่ ๓               
               พึงทราบวินิจฉัยในอุตตริมนุสสธรรมสูตรที่ ๓ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา ได้แก่ ธรรมที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์.
               บทว่า อลมริยญาณทสฺสนวิเสสํ ได้แก่ ญาณทัสสนะพิเศษที่สามารถทำคนให้เป็นพระอริยเจ้าได้. อธิบายว่า ได้แก่มรรค ๔ ผล ๔.
               บทว่า กุหนํ ได้แก่ เรื่องโกหก ๓ อย่าง.
               บทว่า ลปนํ ได้แก่ การกล่าวยกย่องหรือกด เพราะประสงค์จะได้.

               จบอรรถกถาอุตตริมนุสสธรรมสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ อรหันตวรรคที่ ๓ ๓. อุตตริมนุสสธรรมสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 347อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 348อ่านอรรถกถา 22 / 349อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=10085&Z=10101
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3452
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3452
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :