ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 36อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 37อ่านอรรถกถา 22 / 38อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ สุมนวรรคที่ ๔
๗. โภชนทานสูตร

               อรรถกถาโภชนทานสูตรที่ ๗               
               พึงทราบวินิจฉัยในโภชนทานสูตรที่ ๗ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อายุํ เทติ ได้แก่ ชื่อว่าย่อมให้อายุ.
               บทว่า วณฺณํ คือ ผิวพรรณแห่งร่างกาย.
               บทว่า สุขํ คือ สุขทางกายและทางใจ.
               บทว่า พลํ คือ เรี่ยวแรงแห่งร่างกาย.
               บทว่า ปฏิภาณํ คือ ฉลาดผูกปัญหาและแก้ปัญหา.

               จบอรรถกถาโภชนทานสูตรที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ สุมนวรรคที่ ๔ ๗. โภชนทานสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 36อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 37อ่านอรรถกถา 22 / 38อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=916&Z=929
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=518
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=518
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :