ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 122อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 123อ่านอรรถกถา 23 / 124อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปัณณาสก์ ทานวรรคที่ ๔
๓. ทานวัตถุสูตร

               อรรถกถาทานวัตถุสูตรที่ ๓               
               ทานวัตถุสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ทานวตฺถูนิ ได้แก่ เหตุแห่งการให้ทาน.
               บทว่า ฉนฺทา ทานํ เทติ ความว่า บุคคลให้ทานเพราะความรัก.
               บทว่า โทสา ความว่า เป็นผู้โกรธแล้ว สิ่งใดมีอยู่รีบหยิบเอาสิ่งนั้นให้ไป เพราะโทสะ.
               บทว่า โมเหน ความว่า เป็นผู้หลงให้ไปเพราะโมหะ.
               บทว่า ภยา ความว่า เพราะกลัวครหาหรือเพราะกลัวอบายภูมิ. ก็หรือว่าเพราะกลัวครหาและอบายภูมินั้นนั่นแหละจึงให้ไป.
               บทว่า กุลวํสํ ได้แก่ เป็นประเพณีของตระกูล.

               จบอรรถกถาทานวัตถุสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปัณณาสก์ ทานวรรคที่ ๔ ๓. ทานวัตถุสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 122อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 123อ่านอรรถกถา 23 / 124อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=4894&Z=4903
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5705
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5705
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :