ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 169อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 170อ่านอรรถกถา 23 / 171อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ยมกวรรคที่ ๓
๓. ปฏิปทาสูตรที่ ๓

               อรรถกถาปฏิปทาสูตรที่ ๓               
               ตติยปฏิปทาสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ภาเวถ โน แก้เป็น ภาเวล นุ แปลว่า ท่านจงเจริญมรณัสสติสิหนอ.
               บทว่า สาสนํ ได้แก่ การพร่ำสอน.
               บทว่า อาสวานํ ขยาย ได้แก่ เพื่อพระอรหัตตผล.

               จบอรรถกถาปฏิปทาสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ยมกวรรคที่ ๓ ๓. ปฏิปทาสูตรที่ ๓ จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 169อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 170อ่านอรรถกถา 23 / 171อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=6680&Z=6768
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6305
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6305
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :