ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 175อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 183อ่านอรรถกถา 23 / 185อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ยมกวรรคที่ ๓
๑๖. ปริหานสูตร-๑๗. อปริหานสูตร

               อรรถกถาปริหานสูตรที่ ๙               
               ปริหานสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า สํสคฺคารามตา ได้แก่ ความเป็นผู้ยินดีในธรรมเครื่องข้อง ๕ ประการ.

               จบอรรถกถาปริหานสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

               ๑๗. อปริหานสูตร ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ยมกวรรคที่ ๓ ๑๖. ปริหานสูตร-๑๗. อปริหานสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 175อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 183อ่านอรรถกถา 23 / 185อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=7043&Z=7060
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6310
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6310
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :