ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 222อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 223อ่านอรรถกถา 23 / 224อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ สีหนาทวรรคที่ ๒
๙. เทวตาสูตร

               อรรถกถาเทวตาสูตรที่ ๙               
               เทวตาสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า วิปฺปฏิสารินิโย ความว่า ข้าพระองค์ทั้งหลายถึงความเดือดร้อน คือความเป็นผู้เก้อเขิน.
               บทว่า หีนํ กายํ ความว่า หมู่เทวดาชั้นต่ำ ท่านเรียกว่าเลว ก็เพราะอาศัยเทวโลกชั้นสูง.
               บทว่า โน จ โข ยถาสตฺติยถาพลํ สํวิภชิมฺหา ความว่า ข้าพระองค์ทั้งหลายยังไม่แบ่งของให้แก่ท่านผู้มีศีลทั้งหลายตามสามารถ คือตามสมควรแก่กำลังของตน บริโภคเสียแล้ว.

               จบอรรถกถาเทวตาสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ สีหนาทวรรคที่ ๒ ๙. เทวตาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 222อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 223อ่านอรรถกถา 23 / 224อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=8289&Z=8335
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6666
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6666
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :