ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 232อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 233อ่านอรรถกถา 23 / 234อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ สัตตาวาสวรรคที่ ๓
๙. อาฆาตสูตรที่ ๑

               อรรถกถาปฐมอาฆาตสูตรที่ ๙               
               ปฐมอาฆาตสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า อาฆาตวตฺถูนิ ได้แก่ เหตุแห่งความอาฆาต.
               บทว่า อาฆาตํ พนฺธติ ได้แก่ ผูกความโกรธ คือทำความโกรธให้เกิดขึ้น.

               จบอรรถกถาปฐมอาฆาตสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัณณาสก์ สัตตาวาสวรรคที่ ๓ ๙. อาฆาตสูตรที่ ๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 232อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 233อ่านอรรถกถา 23 / 234อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=8710&Z=8722
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6915
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6915
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :