ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 41อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 42อ่านอรรถกถา 23 / 43อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ มหายัญญวรรคที่ ๕
๒. ปริกขารสูตร

               อรรถกถาปริกขารสูตรที่ ๒               
               ปริกขารสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า สมาธิปริกฺขารา ได้แก่ องค์ประกอบแห่งสมาธิอันสัมปยุตด้วยมรรค.

               จบ อรรถกถาปริกขารสูตรที่ ๒               
               --------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ มหายัญญวรรคที่ ๕ ๒. ปริกขารสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 41อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 42อ่านอรรถกถา 23 / 43อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=967&Z=973
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4064
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4064
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :