ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 435อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 438อ่านอรรถกถา 3 / 441อ่านอรรถกถา 3 / 504
อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ ปาจิตติยกัณฑ์
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๒

               อรรถกถากุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๒               
               วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๑๒ พึงทราบดังนี้ :-
               สองบทว่า อุปสฺสโย น สมฺมติ ได้แก่ สำนักที่อยู่ไม่เพียงพอกัน.
               คำที่เหลือตื้นทั้งนั้น.
               สมุฏฐานเป็นต้นก็เป็นเช่นเดียวกับสิกขาบทถัดไปนั้นแล.

               อรรถกถากุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๒ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ ปาจิตติยกัณฑ์ กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 435อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 438อ่านอรรถกถา 3 / 441อ่านอรรถกถา 3 / 504
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=3&A=6004&Z=6036
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11874
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11874
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :