ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา เล่มที่ 30 ข้อ 1อ่านอรรถกถา 30 / 57อ่านอรรถกถา 30 / 663
อรรถกถา ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ปารายนวรรค
วัตถุคาถา

               วัตถุคาถา ปารายนวรรค จูฬนิทเทส นี้ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.
               แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประสงค์จะศึกษาเนื้อความอรรถกถา สามารถศึกษาได้จาก
               อรรถกถา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
               วัตถุคาถาแห่งปารายนวรรค
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=424

               อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ปารายนวรรค                อชิตมาณวกปัญหานิทเทส http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=57

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ปารายนวรรค วัตถุคาถา จบ.
อรรถกถา เล่มที่ 30 ข้อ 1อ่านอรรถกถา 30 / 57อ่านอรรถกถา 30 / 663
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=30&A=1&Z=169
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :