ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค
พลกถา
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ ข้อ [๖๒๑] ถึง ๖๓๒]
พลกถา
               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๑ หน้าต่าง
               อรรถกถาพลกถา     หน้าต่างที่
                       อรรถกถาพลกถา    .     
                             วินิจฉัย หิริพลํ
                             วินิจฉัย มาติกานิเทศ
                             วินิจฉัย เสกขพละและอเสกขพละ
                             วินิจฉัย ตถาคตพลนิเทศ
                             วินิจฉัย จักกศัพท์
                             วินิจฉัย ทศพลญาณ

.. สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค พลกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 31 / 0อ่านอรรถกถา 31 / 620อรรถกถา เล่มที่ 31 ข้อ 621อ่านอรรถกถา 31 / 633อ่านอรรถกถา 31 / 737
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=9299&Z=9513
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=5990
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=5990
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]