ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค
วิเวกกถา
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ ข้อ [๗๐๑] ถึง ๗๑๔]
วิเวกกถา
               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๑ หน้าต่าง
               อรรถกถาวิเวกกถา     หน้าต่างที่
                       อรรถกถาวิเวกกถา    .     
                             อรรถกถามัคคังคนิเทศ
                             วินิจฉัย นิโรธวาร

.. สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ปัญญาวรรค วิเวกกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 31 / 0อ่านอรรถกถา 31 / 695อรรถกถา เล่มที่ 31 ข้อ 701อ่านอรรถกถา 31 / 715อ่านอรรถกถา 31 / 737
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=10432&Z=10559
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=8050
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=8050
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]