ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 257อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 258อ่านอรรถกถา 32 / 259อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๖. โถมกวรรค
๖. อุปหนทายกเถราปทาน (๒๕๖)

               ๒๕๖. อรรถกถาอปาหนทายกเถราปทาน               
               พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๖ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อโหสึ จนฺทโน นาม ได้แก่ ชื่อว่าจันทนะ ก็ด้วยอำนาจนามบัญญัติ.
               บทว่า สมฺพุทฺธสฺสตฺรโช ความว่า ในกาลก่อน เราเป็นบุตรของพระปัจเจกพุทธเจ้า เกิดแต่อกของท่าน.
               บทว่า เอโกปาหโน มยา ทินฺโน ความว่า เราได้ถวายรองเท้าคู่หนึ่ง.
               บทว่า โพธึ สมฺปชฺช เม ตุวํ ความว่า ด้วยการที่เราได้ถวายรองเท้าคู่หนึ่งนั้น ขอท่านจงให้เราได้บรรลุสำเร็จพระสาวกโพธิญาณเถิด.
               จบอรรถกถาอุปาหนทายกเถราปทาน               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๖. โถมกวรรค ๖. อุปหนทายกเถราปทาน (๒๕๖) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 257อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 258อ่านอรรถกถา 32 / 259อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=5720&Z=5729
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=4975
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=4975
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :