ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 262อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 263อ่านอรรถกถา 32 / 264อ่านอรรถกถา 32 / 412
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๗. ปทุมุกเขปวรรค
๑. อากาสุกขิปิยเถราปทาน (๒๖๑)

               ปทุมุกเขปวรรคที่ ๒๗               
               ๒๖๑. อรรถกถาอากาสุกขิปิยเถราปทาน               
               พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๑ วรรคที่ ๒๗ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า ชลชคฺเค ทุเว คยฺห ความว่า ข้าพเจ้าได้ถือเอาดอกบัวเป็นต้น ๒ ดอก ซึ่งเกิดในน้ำแล้วไปใกล้พระพุทธเจ้า วางบูชาที่แทบพระบาท ๑ ดอก.
               อธิบายว่า อีกดอกหนึ่งก็โยนขึ้นไปในอากาศ.
               จบอรรถกถาอากาสุกขิปิยเถราปทาน               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ เถราปทาน ๒๗. ปทุมุกเขปวรรค ๑. อากาสุกขิปิยเถราปทาน (๒๖๑) จบ.
อ่านอรรถกถา 32 / 1อ่านอรรถกถา 32 / 262อรรถกถา เล่มที่ 32 ข้อ 263อ่านอรรถกถา 32 / 264อ่านอรรถกถา 32 / 412
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=5790&Z=5804
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5003
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5003
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :