ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 33.1 / 1อ่านอรรถกถา 33.1 / 100อรรถกถา เล่มที่ 33.1 ข้อ 101อ่านอรรถกถา 33.1 / 102อ่านอรรถกถา 33.1 / 180
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๕๒. ผลทายกวรรค
๑. กุรัญชิยผลทายกเถราปทาน

               อรรถกถากิงกณิปุปผวรรคที่ ๕๐ เป็นต้น               
               อปทานทั้งหมดในวรรคที่ ๕๐ วรรคที่ ๕๑ วรรคที่ ๕๒ และวรรคที่ ๕๓ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.
               จบอรรถกถากิงกณิปุปปผวรรคที่ ๕๐ เป็นต้น               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๙. ปังสุกุลสวรรค                ๙. ธัมมรุจิเถราปทาน http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.1&i=79                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๕๔. กัจจายวรรค                ๑. มหากัจจายนเถราปทาน http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.1&i=121

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๕๒. ผลทายกวรรค ๑. กุรัญชิยผลทายกเถราปทาน จบ.
อ่านอรรถกถา 33.1 / 1อ่านอรรถกถา 33.1 / 100อรรถกถา เล่มที่ 33.1 ข้อ 101อ่านอรรถกถา 33.1 / 102อ่านอรรถกถา 33.1 / 180
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=2302&Z=2313
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :