ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 33.1 / 1อ่านอรรถกถา 33.1 / 56อรรถกถา เล่มที่ 33.1 ข้อ 57อ่านอรรถกถา 33.1 / 58อ่านอรรถกถา 33.1 / 180
อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๗. สาลปุปผิวรรค
๗. ลพุชผลทายกเถราปทาน

               อรรถกถาสาลปุปผิวรรคที่ ๔๗               
               อปทานมีอปทานที่ ๑ เป็นต้นไปในวรรคที่ ๔๗ นักศึกษาพอจะกำหนดรู้ได้ง่ายตามลำดับพระบาลีนั่นแล.
               อรรถกถาสาลปุปผิวรรคที่ ๔๗               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๖. ชคติวรรค                ๑. ชคติทายกเถราปทาน http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.1&i=41                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๘. นฬมาลิวรรค                ๑. นฬมาลิยเถราปทาน http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.1&i=61

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ ๔๗. สาลปุปผิวรรค ๗. ลพุชผลทายกเถราปทาน จบ.
อ่านอรรถกถา 33.1 / 1อ่านอรรถกถา 33.1 / 56อรรถกถา เล่มที่ 33.1 ข้อ 57อ่านอรรถกถา 33.1 / 58อ่านอรรถกถา 33.1 / 180
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=1209&Z=1223
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :