ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 33.2 / 1อ่านอรรถกถา 33.2 / 27อรรถกถา เล่มที่ 33.2 ข้อ 28อ่านอรรถกถา 33.3 / 1อ่านอรรถกถา 33.3 / 36
อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์
ธาตุภาชนียกถา

               ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ธาตุภาชนียกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 33.2 / 1อ่านอรรถกถา 33.2 / 27อรรถกถา เล่มที่ 33.2 ข้อ 28อ่านอรรถกถา 33.3 / 1อ่านอรรถกถา 33.3 / 36
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=8607&Z=8636
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :