ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 34 / 1อ่านอรรถกถา 34 / 422อรรถกถา เล่มที่ 34 ข้อ 446อ่านอรรถกถา 34 / 470อ่านอรรถกถา 34 / 970
อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์
จิตตุปปาทกัณฑ์ อัพยากตธรรม โลกุตตรวิบาก วิบากแห่งมรรคจิตดวงที่ ๑ (ต่อ)

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 422).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์                จิตตุปปาทกัณฑ์ อัพยากตธรรม โลกุตตรวิบาก http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=422                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์                จิตตุปปาทกัณฑ์ อัพยากตธรรม อกุศลวิบากอัพยากฤต http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=472

.. อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์ จิตตุปปาทกัณฑ์ อัพยากตธรรม โลกุตตรวิบาก วิบากแห่งมรรคจิตดวงที่ ๑ (ต่อ) จบ.
อ่านอรรถกถา 34 / 1อ่านอรรถกถา 34 / 422อรรถกถา เล่มที่ 34 ข้อ 446อ่านอรรถกถา 34 / 470อ่านอรรถกถา 34 / 970
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=34&A=3651&Z=3906
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :