ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 34 / 1อ่านอรรถกถา 34 / 956อรรถกถา เล่มที่ 34 ข้อ 962อ่านอรรถกถา 34 / 970อ่านอรรถกถา 34 / 970
อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์
อัตถุทธารกัณท์ กิเลสโคจฉกะ

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 900).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์                อัตถุทธารกัณท์ เหตุโคจฉกะเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=900

.. อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์ อัตถุทธารกัณท์ กิเลสโคจฉกะ จบ.
อ่านอรรถกถา 34 / 1อ่านอรรถกถา 34 / 956อรรถกถา เล่มที่ 34 ข้อ 962อ่านอรรถกถา 34 / 970อ่านอรรถกถา 34 / 970
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=34&A=8323&Z=8387
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :