ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 35 / 1อ่านอรรถกถา 35 / 64อรรถกถา เล่มที่ 35 ข้อ 74อ่านอรรถกถา 35 / 84อ่านอรรถกถา 35 / 1118
อรรถกถา วิภังคปกรณ์
ขันธวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ วิญญาณขันธ์

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 32).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา วิภังคปกรณ์                ขันธวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ รูปขันธ์เป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=32                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา วิภังคปกรณ์                ขันธวิภังค์ ปัญหาปุจฉกะ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=84

.. อรรถกถา วิภังคปกรณ์ ขันธวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ วิญญาณขันธ์ จบ.
อ่านอรรถกถา 35 / 1อ่านอรรถกถา 35 / 64อรรถกถา เล่มที่ 35 ข้อ 74อ่านอรรถกถา 35 / 84อ่านอรรถกถา 35 / 1118
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=35&A=1240&Z=1498
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :