ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1217อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1219อ่านอรรถกถา 37 / 1221อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
วรรคที่ ๘ อรูปธาตุกถา

               อรรถกถาอรูปธาตุกถา               
               ว่าด้วยอรูปธาตุ               
               แม้ในเรื่องอรูปธาตุ ในบัดนี้ บัณฑิตก็พึงทราบเนื้อความโดยอุบายนี้นั่นแหละ คือตามที่กล่าวแล้ว.
               แต่ในอรูปธรรมทั้งหลาย คือนามขันธ์ ๔ ท่านทำการแสดงไว้ในที่นี้โดยนัยว่า เวทนาเป็นภพ เป็นต้น เพราะถือเอาเวทนาขันธ์นั่นแหละ.
               ในปัญหานั้น บัณฑิตพึงทราบเนื้อความอย่างนี้ว่า สกวาทีถามว่า เวทนาอันถึงซึ่งการนับว่าเป็นอรูปธรรมทั้งหลายเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมีภพเป็นต้น ตามลัทธิของท่านหรือ.
               คำที่เหลือพึงทราบโดยนัยที่กล่าวแล้วในหนหลังนั่นแล.

               อรรถกถาอรูปธาตุกถา จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ วรรคที่ ๘ อรูปธาตุกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1217อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1219อ่านอรรถกถา 37 / 1221อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=12136&Z=12199
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5333
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5333
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :