ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1615อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1617อ่านอรรถกถา 37 / 1619อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
วรรคที่ ๑๕ ขณลยมุหุตตกถา

               อรรถกถาขณลยมุหุตตกถา               
               ว่าด้วยขณะ ลยะ มุหุตตะ               
               บัดนี้ ชื่อว่าเรื่องขณะคือครั้งหนึ่งหรือคราวหนึ่ง ลยะคือประเดี๋ยวหนึ่ง มุหุตตะคือครู่หนึ่ง.
               แม้ในเรื่องขณะลยะและมุหุตตะก็นัยนี้นั่นแหละ คือนัยเดียวกับอัทธา เพราะขณะลยะมุหุตตะเหล่านี้แม้ทั้งหมดเป็นไวพจน์ของเวลานั่นแหละ.

               อรรถกถาขณลยมุหุตตกถา จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ วรรคที่ ๑๕ ขณลยมุหุตตกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1615อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1617อ่านอรรถกถา 37 / 1619อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=16668&Z=16692
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6302
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6302
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :