ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1620อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1622อ่านอรรถกถา 37 / 1623อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
วรรคที่ ๑๕ สัญญาเวทยิตกถา

               อรรถกถาสัญญาเวทยิตกถา               
               ว่าด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ               
               บัดนี้ ชื่อว่าเรื่องสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ คือสมาบัติที่ดับสัญญาเวทนา.
               ในเรื่องนั้น ธรรมอะไรๆ ชื่อว่าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติหามีไม่ มีแต่ความดับขันธ์แม้ทั้ง ๔ เพราะฉะนั้น สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตินั้นจึงไม่ใช่โลกีย์ ไม่ใช่โลกุตตระ.
               ก็ชนเหล่าใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายเหตุวาทนั่นแหละว่า สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติไม่เป็นโลกีย์ เพราะเป็นโลกุตตระ ดังนี้
               คำถามของสกวาทีหมายถึงชนเหล่านั้น คำตอบรับรองเป็นของปรวาที.
               คำที่เหลือเช่นกับเรื่องก่อนนั่นแหละ.

               อรรถกถาสัญญาเวทยิตกถา จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ วรรคที่ ๑๕ สัญญาเวทยิตกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1620อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1622อ่านอรรถกถา 37 / 1623อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=16737&Z=16749
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6326
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6326
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :