ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1675อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1679อ่านอรรถกถา 37 / 1682อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
วรรคที่ ๑๖ รูปังรูปาวจรารูปาวจรันติกถา

               อรรถกถารูปัง รูปาวจรารูปาวจรันติกถา               
               ว่าด้วยรูปเป็นรูปาวจรและอรูปาวจร               
               บัดนี้ ชื่อว่าเรื่องรูปเป็นรูปาวจรและอรูปาวจร.
               ในเรื่องนั้น ชนเหล่าใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายอันธกะทั้งหลายว่า รูปใดเกิดขึ้น เพราะทำกรรมอันเป็นส่วนกามาวจร รูปนั้นก็เป็นกามาวจร เหตุใด เพราะเหตุนั้น รูปใดที่เกิดขึ้นแม้เพราะทำกรรมอันเป็นส่วนรูปาวจรและอรูปาวจร รูปนั้นก็พึงเป็นรูปาวจรและอรูปาวจร ดังนี้.
               คำถามของสกวาทีว่า รูปเป็นรูปาวจรและอรูปาวจรมีอยู่หรือ โดยหมายถึงชนเหล่านั้น คำตอบรับรองเป็นของปรวาที.
               คำที่เหลือในที่นี้มีนัยตามที่กล่าวในหนหลังนั่นแหละ.

               อรรถกถารูปัง รูปาวจรารูปาวจรันติกถา จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ วรรคที่ ๑๖ รูปังรูปาวจรารูปาวจรันติกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1675อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1679อ่านอรรถกถา 37 / 1682อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=17464&Z=17511
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6491
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6491
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :