ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1733อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1737อ่านอรรถกถา 37 / 1740อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
วรรคที่ ๑๘ ธัมมเทสนากถา

               อรรถกถาธัมมเทสนากถา               
               ว่าด้วยพระธรรมเทศนา               
               บัดนี้ ชื่อว่า เรื่องพระธรรมเทศนา คือการแสดงธรรม.
               ในเรื่องนั้น ชนเหล่าใดมีความเห็นผิดดุจลัทธินิกายเวตุลลกะนั่นแหละว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต และทรงส่งรูปนิมิตไปเพื่อต้องการแสดงธรรม ทั้งรูปนิมิตและทั้งท่านพระอานนท์รับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วจึงแสดง มิใช่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงแสดง ดังนี้.
               คำถามของสกวาทีหมายถึงชนเหล่านั้น คำตอบรับรองเป็นของปรวาที.
               ลำดับนั้น สกวาทีเพื่อท้วงด้วยคำว่า ผิว่า รูปนิมิตนั้นแสดงธรรม รูปนิมิตนั้นก็พึงเป็นพระศาสดา ดังนี้จึงกล่าวว่า พระพุทธนฤมิตเป็นพระชินะเป็นต้น ปรวาทีเมื่อไม่ยอมรับเช่นนั้นจึงตอบปฏิเสธ.
               คำที่เหลือในที่นี้มีอรรถตื้นทั้งนั้นดังนี้แล.

               อรรถกถาธัมมเทสนากถา จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ วรรคที่ ๑๘ ธัมมเทสนากถา จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 1733อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 1737อ่านอรรถกถา 37 / 1740อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=18132&Z=18176
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6713
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6713
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :