ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 490อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 522อ่านอรรถกถา 37 / 547อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
วรรคที่ ๒ กังขากถา

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 490).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์                วรรคที่ ๒ อัญญาณกถา http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=490                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์                วรรคที่ ๒ วจีเภทกถา http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=575

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ วรรคที่ ๒ กังขากถา จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 490อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 522อ่านอรรถกถา 37 / 547อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=5920&Z=6137
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :