ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 903อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 933อ่านอรรถกถา 37 / 937อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์
วรรคที่ ๔ อุเบกขาสมันนาคตกถา

               อรรถกถาอุเบกขาสมันนาคตกถา               
               ว่าด้วยผู้ประกอบด้วยอุเบกขา               
               แม้ในเรื่องว่า "พระอรหันต์ประกอบด้วยอุเบกขา ๖"
               บัณฑิตพึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้ คือนัยที่กล่าวมาแล้ว.
               จริงอยู่ พระอรหันต์ พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกว่า ผู้ประกอบด้วยอุเบกขาเหล่านั้น เพราะความที่อุเบกขาทั้งหลายในทวารทั้ง ๖ เหมาะสมที่จะเกิดแก่ท่าน แต่อุเบกขาทั้ง ๖ ทวารนั้นมิได้เกิดขึ้นแก่ท่านในขณะเดียวกันเท่านั้น.

               อรรถกถาอุเบกขาสมันนาคตกถา จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา กถาวัตถุปกรณ์ วรรคที่ ๔ อุเบกขาสมันนาคตกถา จบ.
อ่านอรรถกถา 37 / 1อ่านอรรถกถา 37 / 903อรรถกถา เล่มที่ 37 ข้อ 933อ่านอรรถกถา 37 / 937อ่านอรรถกถา 37 / 1898
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=37&A=9168&Z=9194
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4580
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4580
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :