ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 38 / 1อ่านอรรถกถา 38 / 521อรรถกถา เล่มที่ 38 ข้อ 687อ่านอรรถกถา 38 / 788อ่านอรรถกถา 38 / 1564
อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑
อายตนยมก ปวัตติวาร อุปาทนิโรธวาร

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 279).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑                อายตนยมก ปัณณัตติวารเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=279                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑                ธาตุยมก ปัณณัตติวารเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=794

.. อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑ อายตนยมก ปวัตติวาร อุปาทนิโรธวาร จบ.
อ่านอรรถกถา 38 / 1อ่านอรรถกถา 38 / 521อรรถกถา เล่มที่ 38 ข้อ 687อ่านอรรถกถา 38 / 788อ่านอรรถกถา 38 / 1564
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=38&A=5908&Z=6727
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :