ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 38 / 1อ่านอรรถกถา 38 / 67อรรถกถา เล่มที่ 38 ข้อ 77อ่านอรรถกถา 38 / 117อ่านอรรถกถา 38 / 1564
อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑
ขันธยมก ปัณณัตติวาร นิทเทสวาร สุทธขันธมูลจักกวาร ๒

               อรรถกถาสุทธักขันธมูลจักกวาระ               
               แม้ในสุทธักขันธมูลจักกวาระ คำถามทั้งหลายมีคำถามว่า รูปํ = ธรรมที่ชื่อว่ารูป ชื่อว่าขันธ์ ใช่ไหม? ดังนี้ พึงทราบเนื้อความโดยนัยที่กล่าวแล้วในหนหลัง.

               อรรถกถาสุทธักขันธมูลจักกวาระ จบ.               
               อรรถกถาปัณณัติวาระ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑ ขันธยมก ปัณณัตติวาร นิทเทสวาร สุทธขันธมูลจักกวาร ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 38 / 1อ่านอรรถกถา 38 / 67อรรถกถา เล่มที่ 38 ข้อ 77อ่านอรรถกถา 38 / 117อ่านอรรถกถา 38 / 1564
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=38&A=934&Z=1127
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7583
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7583
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :