ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 38 / 1อ่านอรรถกถา 38 / 794อรรถกถา เล่มที่ 38 ข้อ 803อ่านอรรถกถา 38 / 811อ่านอรรถกถา 38 / 1564
อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑
ธาตุยมก นิทเทสวาร

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 794).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑                ธาตุยมก ปัณณัตติวารเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=794                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑                สัจจยมก ปัณณัตติวารเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=817

.. อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑ ธาตุยมก นิทเทสวาร จบ.
อ่านอรรถกถา 38 / 1อ่านอรรถกถา 38 / 794อรรถกถา เล่มที่ 38 ข้อ 803อ่านอรรถกถา 38 / 811อ่านอรรถกถา 38 / 1564
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=38&A=6890&Z=7115
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :