ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 38 / 1อ่านอรรถกถา 38 / 833อรรถกถา เล่มที่ 38 ข้อ 919อ่านอรรถกถา 38 / 984อ่านอรรถกถา 38 / 1564
อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑
สัจจยมก ปวัตติวาร นิโรธวาร

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 817).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑                สัจจยมก ปัณณัตติวารเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=817                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑                สังขารยมก ปัณณัตติวาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1023

.. อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑ สัจจยมก ปวัตติวาร นิโรธวาร จบ.
อ่านอรรถกถา 38 / 1อ่านอรรถกถา 38 / 833อรรถกถา เล่มที่ 38 ข้อ 919อ่านอรรถกถา 38 / 984อ่านอรรถกถา 38 / 1564
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=38&A=8153&Z=8739
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :