ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 39 / 1อ่านอรรถกถา 39 / 72อรรถกถา เล่มที่ 39 ข้อ 77อ่านอรรถกถา 39 / 78อ่านอรรถกถา 39 / 1445
อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๒
จิตตยมกที่ ๘ นิทเทสวาร นิทเทสแห่งมิสสกวาร

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 1).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๒                จิตตยมกที่ ๘ อุทเทสวาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๒                ธรรมยมก ปัณณัตติวาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=78

.. อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๒ จิตตยมกที่ ๘ นิทเทสวาร นิทเทสแห่งมิสสกวาร จบ.
อ่านอรรถกถา 39 / 1อ่านอรรถกถา 39 / 72อรรถกถา เล่มที่ 39 ข้อ 77อ่านอรรถกถา 39 / 78อ่านอรรถกถา 39 / 1445
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=39&A=941&Z=951
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :