ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 4 / 1อ่านอรรถกถา 4 / 181อรรถกถา เล่มที่ 4 ข้อ 185อ่านอรรถกถา 4 / 186อ่านอรรถกถา 4 / 252
อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ อุโบสถขันธกะ
วิธีทำอุโบสถ ๓ อย่าง

               เนื้อความส่วนนี้ ศึกษาอรรถกถาได้จากข้อ ๑๘๑.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ อุโบสถขันธกะ                พระพุทธานุญาตให้มอบปาริสุทธิเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=181                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ อุโบสถขันธกะ                แสดงอาบัติก่อนทำอุโบสถ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=186

.. อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ อุโบสถขันธกะ วิธีทำอุโบสถ ๓ อย่าง จบ.
อ่านอรรถกถา 4 / 1อ่านอรรถกถา 4 / 181อรรถกถา เล่มที่ 4 ข้อ 185อ่านอรรถกถา 4 / 186อ่านอรรถกถา 4 / 252
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=4&A=4873&Z=4936
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :