ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 4 / 1อ่านอรรถกถา 4 / 95อรรถกถา เล่มที่ 4 ข้อ 96อ่านอรรถกถา 4 / 98อ่านอรรถกถา 4 / 252
อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะ
การให้นิสสัย นิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์

               เนื้อความส่วนนี้ ศึกษาอรรถกถาได้จากข้อ ๘๘.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะ                พระอุปเสนวังคันตบุตรอุปสมบทสัทธิวิหาริก http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=88                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะ                ติตถิยปริวาส http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=100

.. อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะ การให้นิสสัย นิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์ จบ.
อ่านอรรถกถา 4 / 1อ่านอรรถกถา 4 / 95อรรถกถา เล่มที่ 4 ข้อ 96อ่านอรรถกถา 4 / 98อ่านอรรถกถา 4 / 252
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=4&A=2372&Z=2414
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :