ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 4 / 1อ่านอรรถกถา 4 / 102อรรถกถา เล่มที่ 4 ข้อ 103อ่านอรรถกถา 4 / 104อ่านอรรถกถา 4 / 252
อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะ
ห้ามบวชโจรที่ขึ้นชื่อโด่งดัง

               เนื้อความส่วนนี้ ศึกษาอรรถกถาได้จากข้อ ๑๐๔.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะ                เรื่องราชภัฏบวช ทรงห้ามบวชราชภัฏ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=102                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะ                ห้ามบวชโจรหนีเรือนจำเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=104

.. อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะ ห้ามบวชโจรที่ขึ้นชื่อโด่งดัง จบ.
อ่านอรรถกถา 4 / 1อ่านอรรถกถา 4 / 102อรรถกถา เล่มที่ 4 ข้อ 103อ่านอรรถกถา 4 / 104อ่านอรรถกถา 4 / 252
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=4&A=2968&Z=2975
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :