ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 4 / 1อ่านอรรถกถา 4 / 12อรรถกถา เล่มที่ 4 ข้อ 13อ่านอรรถกถา 4 / 18อ่านอรรถกถา 4 / 252
อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

               เนื้อความส่วนนี้ไม่มีอรรถกถาธิบาย.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะ                พรหมยาจนกถา http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=8                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะ                ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=20

.. อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 4 / 1อ่านอรรถกถา 4 / 12อรรถกถา เล่มที่ 4 ข้อ 13อ่านอรรถกถา 4 / 18อ่านอรรถกถา 4 / 252
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=4&A=355&Z=445
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :