ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 40 / 1อ่านอรรถกถา 40 / 401อรรถกถา เล่มที่ 40 ข้อ 432อ่านอรรถกถา 40 / 457อ่านอรรถกถา 40 / 1767
อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ สังสัฏฐวาร อนุโลมปัจจนียนัย

               อรรถกถาอนุโลมปัจจนียนัย               
               เฉพาะปัจจัย ๑๐ ปัจจัย มีนเหตุปัจจัยเป็นต้นที่กล่าวไว้ในหนหลัง ได้โดยเป็นปัจจนียะ ในอนุโลมปัจนีนัยที่เหลือ ไม่ได้.
               แม้ในบรรดาปัจจัยที่มีได้ซึ่งตั้งอยู่โดยอนุโลม ในเหตุปัจจัยแม้เหล่านั้น ฌานปัจจัยและมัคคปัจจัยย่อมได้โดยเป็นปัจจนียะ.
               คำทั้งปวง พึงทราบด้วยอำนาจแห่งคำที่กล่าวแล้วในหนหลัง.

               อรรถกถาอนุโลมปัจจนียนัย จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑ อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ สังสัฏฐวาร อนุโลมปัจจนียนัย จบ.
อ่านอรรถกถา 40 / 1อ่านอรรถกถา 40 / 401อรรถกถา เล่มที่ 40 ข้อ 432อ่านอรรถกถา 40 / 457อ่านอรรถกถา 40 / 1767
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=40&A=5165&Z=5371
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11230
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11230
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :