ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 40 / 1อ่านอรรถกถา 40 / 432อรรถกถา เล่มที่ 40 ข้อ 457อ่านอรรถกถา 40 / 475อ่านอรรถกถา 40 / 1767
อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ สังสัฏฐวาร ปัจจนียานุโลมนัย

               อรรถกถาปัจจนียานุโลมนัย               
               อเหตุกโมหะเท่านั้น ย่อมได้ฌานปัจจัยและมัคคปัจจัย ในเหตุปัจจยุบบันในปัจจนียานุโลม. ธรรมที่เหลือย่อมไม่ได้. นกัมมปัจจัย นเหตุปัจจัย นอธิปติปัจจัยและนปุเรชาตปัจจัย ผู้ศึกษาพึงทราบว่า ย่อมได้อเหตุกจิต ๘ ในนฌานปัจจัย.
               คำว่า อารมฺเณ เอกํ ในอารัมมณปัจจัยมี ๑ วาระ คืออัพยากตะกับอัพยากตะ ด้วยอำนาจอเหตุกิริยเจตนาในอรูป.
               วิสัชนาใดย่อมได้และไม่ได้โดยอุบายนี้ บัณฑิตพึงทราบวิธีคำนวณในปัจจัยทั้งปวงด้วยอำนาจวิสัชนานั้น.

               อรรถกถาปัจจนียานุโลมนัย จบ.               
               วรรณนาแห่งสังสัฏฐวาระ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑ อนุโลมติกปัฏฐาน กุสลัตติกะ สังสัฏฐวาร ปัจจนียานุโลมนัย จบ.
อ่านอรรถกถา 40 / 1อ่านอรรถกถา 40 / 432อรรถกถา เล่มที่ 40 ข้อ 457อ่านอรรถกถา 40 / 475อ่านอรรถกถา 40 / 1767
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=40&A=5372&Z=5695
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11234
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11234
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :